Het klimaatdebat: de scepticus vs. de gelover 363

We raken maar niet uitgediscussieerd over het klimaatdebat. Heeft de mens en de toename in het energieverbruik daadwerkelijk invloed op de opwarming van de aarde? Of worden er bewust modellen en berekeningen gebruikt die niet kloppen?

Tegenstrijdige berichten volgen elkaar op in de media, waardoor de waarheid voor veel mensen ergens in het midden ligt. Vanuit YES-DC is er eind2011 een lezing georganiseerd over dit onderwerp. Dit was bijzonder geslaagd en zou op een grotere schaal navolging moeten krijgen. Bijvoorbeeld een TV uitzending waarbij verschillende experts hun licht werpen op dit onderwerp en met feiten duidelijkheid aanbrengen in deze discussie.
Wees een facilitator voor bedrijven en/of mensen die een stap willen zetten op het gebied van duurzaamheid. De wil is voldoende aanwezig, wat mensen nodig hebben is een lange termijn visie, en duidelijke kaders die zekerheid geven.