Ecologische Leefgemeenschap te Vliegbasis Soesterberg 356 25-

Het opzetten van een ecologische leefgemeenschap te voormalig Vliegbasis Soesterberg. Momenteel is er ontzettend veel natuurlijke rijkdom binnen dit gebied, tevens is het een overgangszone binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Echter kunnen toekomstige (woningbouw) ontwikkeling hier roet in het eten gaan gooien.

Van daaruit is het idee om mensen te laten zien hoe je samen met de natuur kunt leven. Je kunt een gebied niet 'teruggeven aan de natuur' zonder als mensen ook terug te gaan naar de natuur. De natuur staat op de eerste plek. Het wordt beoogd als een inititief in de richting van SustainISM i.p.v. Sustainable Development.
Ecologisch Leefbare Woon- en Beheersgemeenschap Vliegbasis Soesterberg