ďMeld energie-verspilling anoniemĒ 351

In toenemende mate zijn mensen en organisaties bewust van hun energieverbruik en willen zij daar waar mogelijk energie besparen en of compenseren. Binnenshuis kunnen energiebesparende maatregelen vaak naar eigen initiatief worden doorgevoerd, maar binnen organisaties of in de openbare ruimte ligt dit anders. Binnen bedrijven brandt ís nachts vaak nog de verlichting of staat overdag de koeling tegen de verwarming in te blazen. Buiten op straat staat op onnodige tijdstippen de verlichting aan. Geef mensen een platform om deze soorten van energieverspilling te melden, zodat ze worden gehoord en bedrijven en/of gemeenten hier wat aan kunnen doen.
Wees een facilitator voor bedrijven en/of mensen die een stap willen zetten op het gebied van duurzaamheid. De wil is voldoende aanwezig, wat mensen nodig hebben is een lange termijn visie, en duidelijke kaders die zekerheid geven.