Solar-wash 346

De Solar-wash is een voorschakelunit die wordt aangesloten op de koud- en warmwaterleiding en op de wasmachine. Door de Solar-wash aan te sluiten op een HR-ketel, zonneboiler, stadsverwarming of warmtepomp(boiler) vult de wasmachine zich met voorverwarmd water. Met 1 druk op de knop schakelt u de Solar-wash in en schakelt automatisch uit . Er wordt met koud water nagespoeld. Het water van de wasmachine wordt normaal elektrisch voorverwarmd. Bij de opwekking van elektriciteit in een elektriciteitscentrale gaat ongeveer de helft van de energie verloren. Wanneer het water met gas of zonne-energie verwarmd wordt, bespaart men dus energie! www.solar-wash.nl
Waarom wassen we elektrisch als het ook anders kan?