Zelfredzaam ouder worden middels invoer steunkousenhulpmiddelen 343

Een grote groep cliŽnten krijgen vaak twee maal per dag jarenlange hulp van een thuiszorgmedewerker bij het aan- en/of uittrekken van steunkousen. Deze groep kan meer zelfredzaam ouder worden door het gebruiken van het juiste steunkousenhulpmiddel door de cliŽnt of diens mantelzorger, waardoor de cliŽnt/diens mantelzorger zelf de kousen aan/uit kan trekken. Hierdoor is de cliŽnt langer zelfstandig en minder afhankelijk van professionele hulp. Het ziekteverzuim onder thuiszorgmedewerkers daalt (1,3%) en er wordt minder beroep gedaan op langdurende AWBZ-zorg.
Zelfredzaam ouder worden: door het actief invoeren van steunkousenhulpmiddelen worden thuiszorgcliŽnten meer zelfredzaam, daalt het ziekteverzuim onder thuiszorgmedewerkers en worden er minder AWBZ-kosten gemaakt.