schemer lantarenpaal 332

Door lantarenpalen individueel of in groepen aan en uit te schakelen, kunnen er steeds net genoeg lantarenpalen aangeschakeld zijn als lokaal nodig is. Dus bij inval van de schemering bv. om en om een lantarenpaal aan en een uit. en pas bij volledige donker alle lantarenpalen aan.
Begin met het afbreken van de ambtelijke barieres die innovatie tegen houden. Geef innovatie een kans.