Flevoland Fietst! 302

Er zijn verschillende campagnes in Flevoland die zich richten op het bevorderen van het gebruik van de fiets. Mijn idee is om de verschillende mogelijke campagnes te coŲrdineren en op elkaar af te stemmen, zodat ze elkaar versterken. Daarnaast wil ik ze laten vallen onder een overkoepelende naam: Flevoland Fietst! Op deze manier wordt een herkenbare algemene boodschap gecommuniceerd die herhaaldelijk terugkomt. Ook wordt een (doorlopende) campagne gestart, waarbij aandacht is voor verschillende doelgroepen (schoolgaande jeugd, winkelend publiek, allochtonen, bedrijven en hun werknemers, etc.). Om het aanbod inzichtelijk te maken worden de verschillende mogelijke campagnes geplaatst op een website.
Verplicht of stimuleer het gebruik van de fiets bij afstanden tot 7,5 kilometer!