Micro energie opwekken, via openen en sluiten van deur. 280

Het opwekken van energie door het openen en dicht doen van een deur in woning of kantoor.
Met de opgewekte microenergie wordt een zender gevoed, welke aangesloten kan worden op een domotica- ( gebouw en huis automatisering) systeem.
Men kan hiermee signaleren of een deur open of dicht staat.
Of met het openen van een deur licht in/uit schakelen, deur sluiten verwarming in de ruimte verlagen. Men kan ook aan alarm doeleinden denken. Er zijn legio mogelijkheden.
Nu starten met duurzame enrgieopwekking voordat het te laat is !