Het loket voor duurzaamheid. 264

Zorg voor vermarkten en stimulering van duurzame, gezonde en ecologisch innovaties door hier loketten en een netwerk voor op te richten, vergelijkbaar als de lokale VVVís (vereniging voor vreemdelingenverkeer) dat zijn voor het toerisme en recreatie. Een informatiepunt voor wegwijs in duurzaamheidsland.
Voor alles is een loket, een geld-loket, postbus51, consultatiebureau, gemeente Ėloket etc., dus waarom niet voor duurzaamheid.

Het duurzaamheidsloket moet een intermediair zijn om lokale ondernemingen en bedrijven zich te kunnen profileren. Burgers en bedrijven moeten innovaties kunnen zien, beleven, uitproberen. Dit kan door demonstaties, proefopstellingen, interactieve media, folders etc. door bedrijven zelf een podium te geven.

We brengen de meeste tijd door in de gebouwde omgeving, dus een duurzaam en gezond binnenmilieu begint bij je zelf.