GREENZ 245

Naar aanleiding van de indrukwekkende documentaire "Silent Snow" is me duidelijk geworden dat door gebruik van pesticiden we geleidelijk Moeder Aarde en dus onszelf aan het vernietigen zijn. Oplossing is wereldwijd een radicale vermindering in gebruik van pesticiden. Mijn idee beschrijft hoe Nederland een bijdrage hieraan kan leveren en een voorbeeld kan zijn voor de rest van de EU.
Idee: Nederland gaat marktvraag naar pesticiden terugdringen door de consumptie van onbespoten groente&fruit te stimuleren!
Stop vergiftiging van Moeder Aarde!