Vergroenen koopsompolis 237

De koopsompolissen die vrijkomen, mogen onbelast worden aangewend voor duurzame milieu-investeringen, zodat er geld beschikbaar komt voor het nemen van milieumaatregelen op allerlei vlak. Bijvoorbeeld: koopsompolis wordt sedumdak, koopsompolis wordt zonnepaneel etc
De aanwending mag in ruimste zin zodat de economie weer gestimuleerd wordt - en het resultaat voor een ieder en ons samen een duurzamer nederland oplevert.
Benut de beschikbare gelden van de koopsompolissen (die vrij komen) in het belang van heel nederland (people, planet en profit!!)