vrijdag spaardag 233

Delen van gebouwen afsluiten op de vrijdag omdat die gebouwen dan soms vrijwel leeg zijn.
Geen loze ruimten verwarmen.