Makers en Doeners netwerken van burgerkracht 220

De samenleving is zo ingewikkeld geworden dat zelfs professionals het niet meer kunnen overzien. Daarom is ervaringsdeskundigheid en uitwisseling van kennis noodzakelijk. Wie weet wat hoe en waar. Wijze burgers die elkaar helpen. Met een kennisnetwerk door het hele land heen. Communicerend via twitter, facebook, LinkedIn en door de nieuw op te zetten U-wiki fora website. Vraag en antwoord spel. We vormen een zelflerend, zelfsturend netwerk wat inzicht oplevert in complexe vraagstukken waar we nu tegenaan lopen en dat gebaseerd wordt op de aanpak Eigenwijze Netwerken, ontwikkeld door Makers en Doeners/Gouda Bruist, e.v.a.
Netwerken van burgerkracht vormen een tsunami van deskundigheid en inzet, gebruik die kracht en kennisnetwerken.