Besparing Inzichtelijk 197

Besparing Inzichtelijk.

Energie besparen blijft voor veel mensen een te abstract verhaal.

Om daar een einde aan te maken is voor scholen een programma ontwikkeld dat:

1. Energie bespaart
2. Spectaculair inzicht verschaft bij de hoeveelheid energie die bespaard is

Energie besparen door een week lang comfortabel werken en studeren bij 12 graden Celsius. Dit kan gewoon! Info CET.

Energie inzichtelijk maken.
Het doel is om een gevoel te geven bij 1m3 aardgas door dit op een gecontroleerde manier tot ontploffing of ontbranding brengen.
Ronduit spectaculair en dwingt groots respect af voor deze basiseenheid van energie!
Team CET
www.centrumeerlijketechniek.nl
bespaar en geef er gevoel bij