From waste to product. 163

Van stort tot product.
De stortlocaties moeten het afval gescheiden opslaan hierdoor kan het op de volgende manieren verwerkt worden.
- Hoge temperatuur verwerking (<1600 graden pyrolyse, )
- chemicaliŽn, hoogcalorische producten - eindproduct plasmasteen te gebruiken als schoon fundatie materiaal
- normale temperatuur verwerking ( 1000 graden, Denaturering )
- asbest - eindproduct vulstof voor de cement.
- lage Verbrandingstemperatuur. ( 500 graden, AVI )
- huishoudelijk afval - eindproduct AVI slakken als vervuilde fundatie
- groenafval = biovergisting.

De ovens met de hoge en lage temperatuur kunnen energie opwekken, biogas voor normale temperatuur.
gescheiden afval is een hoog waardig eindproduct.