Floww Health Technology 153

Floww Health Technology biedt een antwoord op de schadelijkheid van elektromagnetische straling, een negatief bijeffect van onder meer mobiele telefoons, draadloze netwerken en computers.
Floww is de technologie om schadelijke stralingsenergie te gebruiken en om te vormen naar gezondheidsbevorderende Flowwvelden. Deze innovatie is misschien het beste te vergelijken met de omvorming van zonne-energie naar warmte in huis of windenergie naar elektriciteit. De technologie reageert op straling afkomstig van een of meerdere stralingsbronnen, zoals een mobiele telefoon of UMTS-zendmast, door als het ware mee te resoneren en een subtiel eigen veld te creŽren dat schadelijke straling compenseert.
Maak gebruik van de stralingsenergie afkomstig van o.a. hoogspanningsleidingen, draadloos internet, etc. ten behoeve van vitaliteit en gezondheid van mens, dier, natuur en milieu (zoals Floww Health Technology doet).