Groen Beweegt! 151

Groen Beweegt! is een initiatief voor samenwerking om meer groene projecten te realiseren in de directe leefomgeving op natuurgebied, milieu en energie. Het idee heeft tot doel de samenwerking te bevorderen tussen particulieren, bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheden. Het concept berust op burgerparticipatie en crowdfunding.
Samen maken we Nederland groener!