HappyInsect, HappyPeople 126

HappyInsect is een revolutionaire geoctrooieerde technologie om spinnen- en insecten eenvoudig, snel en diervriendelijk te verwijderen. De HappyInsect vangt levend ongewenste spinnen en insecten door middel van een geoctrooieerde doorblaas techniek waarna zij hun rol in het ecosysteem weer kunnen vervullen. HappyInsect, HappyPeople. Vanuit onze visie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt HappyInsect in Nederland geproduceerd en is voor de assemblage doelbewust gekozen voor een Sociale Werkvoorziening. Bij de keuze voor het uiteindelijke materiaal voor de productie van de HappyInsect zal nadrukkelijk worden gekeken naar die materialen die het minst milieubelastend zijn.
CreŽer een ondernemingsklimaat voor duurzame startende ondernemers met een financieringsvraagstuk.