Meer MVO, minder OZB! 089

Bedrijven die aantoonbaar zich inzetten voor de lokale samenleving binnen maatschappelijk verantwoord/betrokken ondernemen ontvangen korting op hun OZB.
Meer aandacht voor stimuleren inzet bedrijfsleven voor maatschappelijke thema's.