Recycle reminder 083

Mede uit eigen ervaring weet ik dat afval niet altijd optimaal wordt gescheiden omdat nogal eens vergeten wordt wanneer dit wordt opgehaald, waardoor afval dat gescheiden kan worden gewoon bij restafval terecht komt. Ook weet ik soms van afval niet in welke bak dit thuishoort (piepschuim vleesbakjes, frituurvet). Er is dus nog veel winst te behalen bij het scheiden van afval.
Met een 'recycle reminder' smartphone app, krijgen mensen o.b.v. hun woonplaats een alarmpje wanneer rest-, gft-, papier-, chemisch- of plastic afval wordt opgehaald. Daarnaast kan de app tips geven over hoe afval beter gescheiden kan worden.
Er kan nog veel winst worden behaald in het scheiden van afval.