statiegeld delen 081

Voer statiegeld in op zoveel mogelijk artikelen. Bij inleveren wordt een gedeelte ingehouden om alle kosten voor verwerking/recycling te dekken. Voorbeeld: voor een PET-flesje of drankblikje krijg je van de 25 cent er nog 20 terug. Dit levert voor ieder winst op: minder zwerfafval, minder ophaal- en reinigingskosten, stimulans voor de handelsketens, ,maar vooral: milieuwinst door meer/betere recycling.
Als de prijs van een artikel voortaan inclusief verpakking is, vervalt bovendien het afzonderlijk in rekening brengen van de verpakking.
Betere en goedkopere recycling van verpakkingen.