Duurzaamheid aan burgers bekend maken 052

Gemeentes moeten de duurzaamheid aan de burgers bekend maken en motiveren om over te gaan op duurzame energie. Dit geldt in 1e instantie voor woningeigenaren. Gemeentes moeten energiebeurzen organiseren en groots adverteren om juist de financiele voordelen voor de burgers te benadrukken. Burgers bekend maken met "groene"producten met name voor besparing op de gasrekening (deze blijft explosief stijgen). luchtwarmtepompen en zonneboilers, lage temperatuurverwarming. Betrek marktpartijen om deze beursen te organiseren en hou het laag drempelig. Zorg dat dit gebeurd op dagen/tijden dat er zoveel mogelijk mensen kunnen komen.
Goedkoper wonen d.m.v. duurzame oplossingen