Per spoor, gratis naar kantoor! 043 25-

Gemotoriseerde voertuigen hebben een belangrijk aandeel in de schadelijke fossiele brandstoffen die worden uitgestoten. Om autogebruik terug te dringen, zouden we ťťn dag in het jaar het gebruik van alternatieve vervoermiddelen kunnen aanmoedigen. Dit kunnen we doen door gebruik van het openbaar vervoer ťťn dag in het jaar gratis te maken. Dagrecreanten, studenten of forensen? Iedereen reist vandaag gratis met de trein, tram, bus en metro!
Zeg het door, vandaag reist iedereen per spoor, gratis naar kantoor!