Argonon, het eerste binnevaartschip op aardgas 024

De Argonon is het eerste schip, in Europa, dat vaart op dual fuel, een mengsel van 80% aardgas (vloeibaar aardgas (LNG) wordt in een tank aan dek opgeslagen bij een temperatuur van -162 graden) en 20% diesel. Dit levert significant minder uitstoot van CO2 en NOx op en reduceert de uitstoot van fijnstof zelfs bijna tot nul!

De dual fuel applicatie is niet alleen veel beter voor het milieu, het is ook voordeliger dan diesel, kan dus op den duur een flinke besparing opleveren en is toepasbaar op bijna alle bestaande medium en high speed motoren.


Climate change is global, the solution starts local!