Voer het Manifest voor Toekomstige Generaties uit 117

Het al door meer dan 30 (grote) NGOs getekende manifest vraagt om het welzijn en de belangen van toekomstige generaties centraal te stellen in besluitvorming.

Het manifest vraagt:

1. Pas de Grondwet aan en erken het mensenrecht op een schone en duurzame leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties.

2. Installeer een onafhankelijke toezichthouder om de rechten en belangen van Toekomstige Generaties te beschermen en vertegenwoordigen.

3. Includeer Toekomstige Generaties in wet- en regelgeving en instituties op nationaal en decentraal niveau, bijvoorbeeld door een Wet op het welzijn van Toekomstige Generaties.
Ze zitten niet aan tafel en hun belangen worden te vaak vergeten bij beslissingen op korte termijn. Veranker daarom het meenemen van belangen van toekomstige generaties in ons systeem.