Stichting Quiet Community Den Haag 307

Armoede is onlosmakelijk verbonden met onze maatschappij. Maar dat betekent niet dat wij ons daarbij neerleggen. Wij vertellen open en eerlijk over (stille) armoede en de mensen die erin leven. Verzachten armoede in Den Haag en bieden mensen een kans zichzelf te versterken in contact met anderen.
We zouden meer naar elkaar om moeten kijken en de mensen die het financieel zwaar hebben beter moeten ondersteunen en versterken.