Pluk snel landelijk het circulair laaghangende fruit! 163

Voor een goede stimulans van circulariteit en minder (zwerf)afval zijn er landelijke maatregelen nodig. De volgende eenvoudige maatregelen zouden enorm helpen:

1. Landelijk gaat gelden dat je geen reclame in de bus krijgt als je geen ja-sticker op je deur hebt (papierpreventie);
2. Invoering statiegeld op al het verpakkingsglas (en daarmee afschaffing van de glasbak);
3. Minstens 25 cent statiegeld op alle plastic flesjes, glazen flessen en blikjes;
4. Verbod op drinkzakjes, kleine drinkpakjes, wegwerpaanstekers, plastic verpakking rond sigarettenpakjes, plastic hondenpoepzakjes, plastic confetti, plastic stickers voor fruit, plastic hoesjes rond tijdschriften, wegwerpluiers, oplaten ballonnen;
5. Verplichte afvalscheidingssymbolen op alle verpakkingen
Voer snel landelijke maatregelen in voor minder (zwerf)afval en meer circulariteit!