De bijenCAO 091

Om de continuÔteit van onze voedselvoorziening te borgen is het tijd om de belangrijkste partner in business, de bij, een stem te geven en haar belang om veilig en gezond te werken te borgen. Hiervoor is de eerste bijenCAO ter wereld opgetekend door het bouwbedrijf voor bijen, Bee in Balance en vakbond voor dieren. Vooraanstaande experts uit de markt leverden een BIJdrage om het belang van de bij vast te leggen. Naturalis, IVN, Groene Cirkels NL Greenlabel. In de CAO zijn onder andere afspraken vastgelegd over de huisvesting, de arbeidsomstandigheden en de beloning die de bijen voor hun werk ontvangen.
Bijen hebben net als mensen recht om veilig en gezond te werken