KlimaatKennisKwartet 441

Spelenderwijze leren over het klimaat en duurzaamheid middels een kwartetspel. Voor kinderen 7+. En daarmee invulling geven aan SDG 13.3:
"De opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering."
Van klimaatverdrag naar groen gedrag