Jongeren Adviesbureau 'Groene schoolpleinen van de toekomst' 429

IVN Natuureducatie gelooft dat jongeren creatieve antwoorden hebben op maatschappelijke uitdagingen: een stem die gehoord moet worden! Het IVN Jongeren Adviesbureau betrekt jongeren tussen de 12 en 25 jaar bij maatschappelijke vraagstukken op het gebied van natuur en duurzaamheid. Dit zijn echte, actuele vragen van bedrijven of overheden. In de rol van adviseur praten jongeren mee over hun eigen leefomgeving. De frisse en onbevangen blik van jongeren kan bestaande denkpatronen binnen organisaties doorbreken en innovatie stimuleren.

Dit najaar organiseert IVN Brabant een Jongeren Adviesbureau over 'groene schoolpleinen van de toekomst', waarin jongeren hun eigen klimaatbestendige schoolplein gaan ontwerpen.

Laat jongeren meedenken over natuur in hun omgeving!