Ecologische Intelligentie + EcQ Classificatie 425

EcQ (spreek uit: eccu) Ecologische Intelligentie is de intelligentie waarmee we als mens en als gemeenschap in harmonie kunnen komen en leven met onze fysieke omgeving, onze leefwereld en het geheel van de aarde.
Ecologische Intelligentie kijkt naar het geheel van de ecologie, zijnde de acht aspecten: biosfeer, biodiversiteit, leefwereld, milieu, klimaat, inclusiviteit, diversiteit en circulariteit. EcQ wordt ondersteund door een EcQ classificatiesysteem dat de 300+ keurmerken kan vervangen.
We zijn te fragmentarisch bezig met het milieu en daarmee verschuiven we het probleem. Een integrale aanpak is wat we nodig hebben.
Streef naar een inclusieve maatschappij en een ecologische economie.