Taal voor de toekomst, in gesprek met de Noordzee 418

Taal voor de toekomst ontwikkelt m.b.v. kunstmatige intelligentie, bestuurders en woordkunstenaars 'herwilderde' taal waarin mens en natuur elkaar kunnen verstaan. De nieuwe taal maakt een toekomst voorstelbaar van een meerstemmige en veelsoortige wereld waarin marktwerking ontbreekt en waarin een gesprek met de zee heel gewoon is. Uitdaging: aannames onder de loep nemen van technocratische en instrumentele beleidstaal en toewerken naar vaktaal waarin mens & Noordzee elkaar verstaan en de zee meebeslist over haar toekomst.
Bestuurders, vervang technocratische beleidstaal (eenrichtingsverkeer) in herwilderde taal opdat natuur mee kan beslissen over toekomstscenario's voor het post-antropoceen.