Stichting Live on Nothing 417

Globale uitdagingen rondom klimaat, ongelijkheid in de wereld en circulariteit gaan ons allen aan het hart. We zien dat veel mensen in Nederland iets willen doen, maar simpelweg niet weten waar ze moeten starten of hoe ze iets kunnen bijdragen.
Stichting Live on Nothing (LON) is opgericht met als doel: teruggeven aan de samenleving en het faciliteren in maatschappelijke betrokkenheid, dit alles zonder winstoogmerk.ĎThink global,act localí staat centraal. Hierbij gaan we uit van circulaire principes en streven we naar acties zonder interactie van geld. De stichting richt zich op het aangaan van globale uitdagingen door het inzetten van lokale acties.
Globale uitdagingen op een lokale en positieve manier vormgeven