Global Goals Community wijk 412

Global Goals Community (GGC) is een plek waar geÔnteresseerden in duurzaam leven, samen komen om creaties of oplossingen met elkaar te delen. Onze missie is dan ook het inspireren en stimuleren om zelf aan de slag te gaan met het verwezenlijken van de SDGís door het delen, bekijken en aandragen van de praktische, open source oplossingen.
Ecodorp Boekel is de eerste GGC woonwijk van 36 sociale huurwoningen die allemaal klimaatbestendig, klimaatpositief, 100% circulair, energiepositief en natuurinclusief zijn. Alle opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld op het digitale platform en straks vertaald in alle 24 EU-talen. Zodat iedereen duurzaam kan leven!
Kleinschalige oplossingen zijn flexibel en kunnen daardoor veel impact hebben.