De Buitenbrigade, Een regeneratieve boerderij (5 ha) met kleinschalige praktijk voor buitenpsych 404

Moestuin(no dig): groenten, fruit en kruiden zonder gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en zware machines. Beheer weide via begrazingssysteem, waarin kippen en koeien zich roulerend verplaatsen en bouwen aan een gezonde bodem. We integreren agroforestry, voedselbos en permacultuur in het landschap. Deze regeneratieve manier van werken draagt bij aan klimaatadaptatie en verrijking van de bodem en biodiversiteit en koolstof vastlegging. We inspireren en faciliteren andere toekomstboeren en polderpioniers om regeneratief te werken. Duurzame, realistische, winstgevend, toekomstbestendige en schaalbare landbouw is.
Onze producten zetten we lokaal af, via onze eigen Fair Food Community en CSA-systeem.
De Buitenbrigade realiseert een vorm van landbouw die ook anderen perspectief biedt. Een vorm van landbouw die bovenal duurzaam, realistisch, winstgevend en toekomstbestendig is: groots in kleinschaligheid.