Afvalpreventie integreren in afvalbeleid 401

Momenteel produceert de gemiddelde nederlander 170kg restafval. Al zouden we perfect scheiden, dan nog overschrijden we de doelstelling van 30kg. Niet recycling, maar afvalPREVENTIE zou de focus moeten hebben. Dit benoemde ook staatssecretaris Stientje van Veldhoven, tijdens de opening van de Week Zonder Afval.
Tegelijkertijd horen we van veel gemeenten, afvalservices en afvalverwerkers, dat zij alle zeilen moeten bijzetten om zwerfafval en afvalscheiding in hun gebied te organiseren. Er is geen focus, tijd noch budget beschikbaar voor preventie. Dit moet anders, willen we Nederland circulair maken. Wij stellen voor afvalpreventie verplicht te stellen voor gemeenten en afvalverwerkers, middels aangestelde functionarissen.
Geef afvalPREVENTIE prioriteit in het streven naar een circulaire economie.