Herinrichting en vergroening centraal wijkplein 397

De cultureel diverse wijk Oldenbarneveld ligt in Barneveld. Het is een wijk die diverse sociale aandachtspunten kent.
Heel bijzonder en vrij uniek is het feit dat er een centraal plein aanwezig is. Echter, doordat het plein grotendeels 'versteend' is, mist het diverse functies en kent het diverse belangrijke problemen voor de bewoners.
Het wijkplatform gaat hier samen met bewoners, gemeente en sociale partners mee aan de slag, om de kansen die er liggen te benutten en de problemen op te lossen.
Inmiddels ligt een concept-schets op tafel, waarmee we invulling willen geven aan een herinrichting en vergroening.
Zie naast de grote doelen ook het laag hangend fruit, wat zo voor het grijpen is, met de juiste ondersteuning.