Boek en website: Transitieagenda voor een Circulaire economie. 394

Een senior multidisciplinair team publiceert op Dudi, 7 september 2021, een multimodaal boek en website, voor verdere communicatie over het transitieproces, bezien vanuit diverse optieken. Naast theorievorming, diverse casebeschrijvingen, literatuur, interviews. Betreft concrete uitwerkingen. Niet alleen technologie, ook nieuwe c.q andere businessmodellen, governance, etc..
Realiseer U dat de hoge ambities alleen kunnen worden gerealiseerd als we breed naar het transitieproces kijken