Het O INITIATIEF: Een golf van verandering 374

De focus van het O-INITIATIEF ligt op de kracht van lokaal: bewoners die in hun eigen wijk, dorp of buurt actief meedoen aan bewonersinitiatieven.

Als onafhankelijk grassroots-organisatie maken we met bewoners:

1. een lokale toekomstvisie om samen Ďmijn-plek-op-de-planeetí mooier, socialer en duurzamer te maken

2. een kunstwerk dat symbool staat voor de toekomst van de buurt, wijk of dorp en uitbeeldt wat we samen willen bereiken.

Wanneer we dit herhalen op 1.000+ locaties en mensen in actie komen om hun eigen toekomstvisie waar te maken, ontstaat er een golf van verandering voor een mooier, socialer en duurzamer Nederland.
Beste kabinet, maak gebruik van de Super-Burgerkracht van Nederland, vertrouw, faciliteer en laat los.