De Duurzame SolConKas 351

De kastuinbouw vormt in Nederland in principe een zonnecollector, maar de warmte-inhoud van de straling is in het warmere seizoen veelal niet gewenst terwijl de zichtbaar licht component nuttig gebruikt moet worden. Een systeem waarbij de onttrokken overtollige energie direct omgezet wordt in hoogwaardige energie verdient verre de voorkeur. Dit kan worden gerealiseerd met solar concentratie in combinatie met spectrale filtering en energieopslag. Hierdoor worden kassen energieneutraal en wordt ook de hoge energievraag van de Nederlandse tuinbouw sterk verminderd.


De SolConKas maakt kassen energieneutraal