Groener Altena 341

De Agrarische Natuur Vereniging Altena Biesbosch(ANBI-status) is vijftien jaar geleden opgericht met als doel natuur- en landschapswaarden in Altena, zijnde de grootste gemeente van Noord Brabant, te behouden danwel te verbeteren. Het gaat er daarbij om het agrarische landschap te verfraaien en om aanvullende activiteiten zoals streekproducten en wandel- en ruiterpaden.Ook willen we ter bevordering van biodiversiteit inheemse bloemen zaaien langs boerenland en zonnebloemen langs maisland.


Bevorder de samenwerking en relatie tussen boer en burger waardoor we ons meer bewust worden van de invloed van ons doen en laten op onze omgeving en het landschap.