Nest architect voor de dieren 333

Nest architect voor de dieren helpt met het laten groeien van biodiversiteit in de gebouwde omgeving. Dit doen we door faunavoorzieningen te ontwerpen en realiseren. We adviseren bij bouwprojecten met kansenkaarten voor biodiversiteit en ondersteunen in communicatie om bewoners actief te betrekken.
De faunavoorzieningen/verblijfplaatsen worden ontwikkeld met aandacht voor de behoeftes van dieren en eisen van de Wet natuurbescherming. Zo wordt er aandacht besteed aan temperatuur, akoestiek, grip, comfort, en de gebruiksfuncties per seizoen. Hierbij wordt wordt o.a. gekeken naar specifieke eisen uit de BIJ12 kennisdocumenten en informatie van beschermingsorganisaties. De materialen die worden gebruikt zijn biobased en van Nederlandse-bodem.
Integreer alle stakeholders in jullie kaders, zowel de kleine als de grote, grondbewoners, zoemers, luchtruimkunstenaars en zelfs de scheefwoners en maak de hiervoor opgestelde kaders haalbaar voor de mensen.