Jonge Klimaat Beweging 298

De Jonge Klimaatbeweging is gebaseerd op een duidelijk idee: jongeren verdienen een stem om hun eigen duurzame toekomst vorm te geven. Daarom verenigt De Jonge Klimaatbeweging de stem van diverse jongerenorganisaties. Ze proberen klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beÔnvloeden door middel van campagnes en door gesprekken aan te gaan met politici, beleidsmakers en bedrijfsleven, met de Jonge Klimaatagenda als leidraad. In alles wat ze doen, denken en uitdragen staat de stem van jongeren in het klimaatdebat centraal. Voorbeelden van hun activiteiten zijn bijvoorbeeld de Jonge Klimaatagenda, de #ikreisanders campagne en de Klimaatdialogen.

De Jonge Klimaatbeweging verenigt de stemmen van meer dan vijftig diverse jongerenorganisaties om klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beÔnvloeden.