#hetistijd jongeren voor klimaat 237

Onder de slogan #hetistijd lanceerde Jongeren Milieu Actief (JMA) in oktober 2020 het Klimaatmanifest in Den Haag. Ze behaalden publiciteit en ontvingen 10.000 handtekeningen in slechts 3 dagen. In februari organiseerden ze een klimaatdebat waarin de politiek van de toekomst aan het woord was, om zo ook de stem van jongeren over het klimaat te horen richting de verkiezingen. Niet veel later publiceerden zij het klimaatmanifest in boekvorm: Jongeren. Klimaat. Nu. Want het is tijd dat Nederland haar verantwoordelijkheid neemt om de klimaatcrisis aan te pakken.
Onder de slogan #hetistijd komen 6 politieke jongerenorganisaties in actie om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis en het klimaatmanifest op de politieke agenda te zetten.