Carbon offset impact initiative 165

Carbon offset impact initiative houdt zich bezig met het verduurzamen van de Voluntary Carbon Credit Market - een markt waarin tot nog toe niet duidelijk is welke impact een aankoop van of investering in Carbon Offsets door een bedrijf ťcht heeft op het klimaat. Het doel van Carbon offset impact initiative is om in 2030 ťcht klimaat neutraal te zijn, op papier en in de praktijk. Met deze startup kan er naast uitstootreductie ook grote impact gemaakt worden in werkelijke mensenlevens en de staat van de planeet - want ook neveneffecten van de offset investeringen, wordt inzichtelijk en traceerbaar.
Door Carbon offset impact initiative kan er een beeld geschept worden van een investering die traceerbaar en inzichtelijk is.