De Groene Koelkast/st De Groene Bedoeling 132

Wij gaan iedereen helpen om oude, NIET energiezuinige, koelkast en/of vrieskist te vervangen voor energiezuinige koelkast.

Iedereen heeft recht om mee te kunnen doen aan de energietransitie, structureel geld te besparen op de energierekening en zo lokaal een bijdrage te leveren aan de vergroening en verduurzaming van de eigen leefomgeving (CO2 reductie/ circulair door lokale ontmanteling).

Stichting De Groene Bedoeling financiert de koelkast, in huur/koop constructie met sociaal tarief, zodat elk huishouden mee kan doen naar vermogen en zonder stigma.

We organiseren op buurt/straat niveau ism lokale energiecoŲperatie en allerlei maatschappelijke entiteiten, organisaties en ondernemingen: impact op zeven maatschappelijke thema's.


EENVOUDIG MET ENERGIEZUINIGE MAATREGELEN BESPAREN VOOR IEDEREEN MOGELIJK MAKEN!