Green Collectiv 129

Green Collectiv is een consumenten collectief tťgen klimaatverandering en voor gedragsverandering.

Door onszelf te verenigen en afspraken te maken over ons duurzame consumptiegedrag stimuleren we bedrijven, en in mindere mate de overheid, tot het overgaan op een duurzamere bedrijfsvoering en beleid.

Wij denken met dit collectief het proces naar een duurzame en circulaire maatschappij te kunnen versnellen.
Green Collectiv stimuleert en versnelt het proces naar een duurzamere maatschappij.