Struikroven 087

Door nieuwbouw, renovatie of sloop van een woonwijk wordt al het bestaande groen in voor-en achtertuinen of parken vernietigd. Bouwmaterialen worden steeds vaker hergebruikt, omdat de bouwsector moet voldoen aan circulaire doelstellingen. Maar het bestaande groen is (nog) geen vast onderdeel in het sloopproces.
Ons doel? Struikroven als vast onderdeel van elk sloop, nieuwbouw- of renovatie proces in Nederland. Met Struikroven worden zoveel mogelijk planten gered en krijgen ze in dezelfde buurt een nieuw leven. Dit doen we samen met de bewoners uit de desbetreffende buurt, in opdracht van (lokale) overheden, woningbouwcorporaties of renovatie- en sloopbedrijven.

Struikroven moet een verplicht onderdeel worden in het sloopproces, zodat bestaand groen circulair wordt, ten behoeve van mens & natuur, mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen (lokale) overheden, bedrijven en burgers.