Bloeiend insectenpad met meer recreanten 083

Bestaand recreatiepad tussen Gytsjerk en Oentsjerk van 5 km, dat nu een lage natuurwaarde heeft, wordt omgevormd tot een insectenlint, met een grotere rijkdom aan vlinders, bijen, libellen etc en gelijktijdige versterking van de recreatie op het pad. Wij bereiken dat door verandering van het maaibeheer en inzaai en aanplant met inheemse, bloemrijke vegetatie.
Veel meer insecten fladderen over ons bloemenpad, in combinatie met een groter recreatief medegebruik.