Eerst na-isoleren en erna de warmtepomp 063

In 2012 ben ik een ZZP-dienst begonnen om partikulieren te adviseren over Energietransitie van de eigen woning. En m.n. leg ik nadruk op isoleren en promoot erbij het gebruik van de warmtescans. Primair stimuleer ik de lokale initiatieven van energie-coaches, en secundair probeer ik de bewoners van kleine woningen te bewegen in actie te komen. Die groep vertegenwoordigen het 'laaghangende fruit' in de race tegen de klok van warmte-transitie.
In 2019 heb ik een boekje geschreven met zo goed mogelijke informatie tegen zo klein mogelijk prijs om het daarmee beter verspreid te krijgen.
Begin met het 'laaghangende fruit' bij woningen verduurzamen